08.11.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na Debatní kavárnu. Informace zde.

Zobrazit celý článek


13.05.2019

  V pondělí  1. 4. 2019 se uskutečnil na naší škole APRÍLOVÝ DEN na téma masopust. Tentokrát děti přišly jako účastníci masopustního průvodu. Každý účastník měl být schopen vysvětlit význam své masky, a proč se právě ona vyskytovala v masopustním průvodu.

Zobrazit celý článek


Network Vejprty - projekt pro školu a školku

Již v minulém článku jsme Vás informovali o získání dotace, kterým Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR podpořilo námi zpracovaný projekt Network Vejprty. Celý projekt je zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání v naší mateřské škole a základní škole. Jeho hlavní část realizace začala a bude probíhat po celou dobu letošního školního roku.

Projekt má za cíl pomoci dětem naší mateřské a základní školy. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro začleňování dětí, které do školky či základní školy vstupují s různými omezeními. Aktivity projektu a materiální podpora budou nicméně směřovány všem dětem bez rozdílu jako základní princip integrace. Což zároveň patří i mezi hlavní myšlenky projektu. Projektem chceme podpořit všechny žáky ve všech oblastech zaměření projektu. Projekt bude pomáhat nejen dětem, ale i jejich rodičům. Bez spolupráce s nimi totiž není reálná dlouhodobá udržitelnost, a ta je pro nás z hlediska budoucnosti nejdůležitější.

Hlavní viditelnou novinkou je zvýšení počtu asistentů pedagoga o 6 osob (2 na MŠ a 4 na ZŠ). Do jejich práce vkládáme velké naděje, protože se jedná o osvědčený a účinný nástroj, který pomůže nejen dětem samotným, ale i učitelům. Ti se budou moci více soustředit na výuku a ne na „věci okolo“. Právě řešení (ne)docházky, pomoc dětem s poruchami učení a komunikace s rodiči jsou v novém školním roce hlavní pracovní náplní nových asistentů pedagoga.

Obsah, spektrum činností a aktivit je velmi široké a zasahuje do velkého množství oblastí práce školky a školy. Ve školce začíná akcemi zaměřenými na představení prostředí a vzdělávacího procesu naší školky. K dalším aktivitám patří cílená příprava dětí na vstup do prvního ročníku základní školy a získávání vztahu k přírodě a  prostředí, ve kterém žijeme. Tyto aktivity dále rozvíjí i činnosti projektu na základní škole. Projekt počítá s využitím služeb  dvou školních psycholožek, o jejichž služby v případě potřeby mohou požádat i rodiče našich dětí.

Součástí projektu jsou také preventivní programy zaměřené na prevenci drog, kriminality a na rozvoj finanční gramostnosti našich žáků.

Další oblastí je rozšíření nabídky volnočasových aktivit o nové zájmové útvary na jejichž činnost a materiální vybavení jsme prostřednictvím projektu získali také finanční prostředky. Pro všechny žáky z toho vyplývá, že nebudou hradit poplatky za návštěvy ve všech zájmových útvarech školy. Pro činnost nově vzniklého turistického kroužku zaměřeného také na lesní pedagogiku  bude z finančního rozpočtu projektu pořízeno 15 kusů kompletních sad vybavení běžek, které si při zimních výletech do přírody budou moci děti půjčit.

K dalšímu vybavení, které bude zakoupeno, patří pro činnost školky logopedický koutek vybavený logopedickým zrcadlem a dalšími pomůcky na logopedickou nápravu. Velké množství rozmanitých sad na individuální a skupinovou práci s dětmi. V areálu školky vznikne naučná stezka, o které jsme se již zmiňovali v jiných článcích. K dalším patří také interaktivní tabule a programové vybavení. Pro činnost základní školy bude pořízena tabletová učebna vybavená serverem, interaktivní tabulí, dataprojektorem,  třiceti kusy tabletů, zobrazovacím zařízením pro přenos obrazu z tabletů, hromadným dokovacím zařízením, tiskárnou a novým programovým vybavením. Ve vybraných třídách vzniknou pracovní koutky vybavené pracovními stoly se sadami nářadí i  šicími stroji. Školní herna bude dovybavena logopedickým koutkem s potřebnými pomůckami. Celková hodnoty rozpočtu projektu je bezmála 4,5 milionu Kč.

Důležitým cílem projektu je rovněž soustředit informace z různých institucí a neziskových organizací, které integraci dětí mohou pozitivně ovlivňovat. Opakovaná, pravidelná setkávání všech institucí a aktérů, kteří mohou prospět a pozitivně ovlivnit úspěšnou docházku dětí do školy by měly být zárukou maximálního využití potenciálu projektu. Z této spolupráce mimo jiné vzejde řada tištěných materiálů a speciální webové stránky. I proto věříme, že projekt bude přínosem jak pro školu (děti a učitele), tak i pro rodiče.

 

Tomáš Kluc, ZŠ a MŠ Vejprty

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu