Projekt „Řeka Labe - naše společné dědictví“

05.06.2012 12:16

Předposlední květnový den prozkoumali žáci a žákyně 5. a 6. ročníku naší školy společně se svými vrstevníky z gymnázia Annaberg vodní živočichy v říčce Sehmě, podle kterých pak posuzovali čistotu vody. V rámci  česko - německého partnerství jsme se totiž zapojili do projektu „Řeka Labe - naše společné dědictví“. Projekt si klade za cíl umožnit žákům vyzkoušet si terénní výukové programy v přírodním prostoru s použitím pomůcek, které se běžně využívají jen v učebnách. To umožňují mobilní automobilové laboratoře pro monitoring životního prostředí, které jsou těmito pomůckami vybaveny. Vše probíhalo pod odborným dohledem českých a německých specialistů ekologické výchovy.

Naše děti měly tak možnost pozorovat vodní faunu nejen pod mikroskopem, ale rovněž interaktivní formou výuky poznávat vodní ekosystém, vývojová stádia vodních živočichů a samotné zástupce živočišných tříd u vody i ve vodě žijících.

Na závěr programu musely děti dokázat svou zručnost a kreativitu. Jejich úkolem bylo ve skupinách sestavit plavby schopnou loď pouze z přírodních materiálů, ležících na zemi. Od lektorů přitom dostaly k dispozici pouze nůžky, metr provázku a čas 20 minut. Závod v plavbě ukázal,jak se dětem podařilo úkol splnit. Vítězné družstvo s nejrychlejší loďkou si pak samozřejmě odneslo medaile.

Všechny aktivity a činnosti děti absolvovaly v českoněmeckých smíšených skupinkách, protože dalším záměrem setkávání je, aby se děti zdokonalovaly v komunikaci v německém jazyce a naučená slovíčka používaly v praxi při řešení jednotlivých úkolů. V letošním školním roce nás ještě čeká společná plavba lodí po řece Labi.

                                                                    Jana Jiránková, Dagmar Ježková, ZŠ a MŠ Vejprty

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu