30.01.2023

Žáci 2.stupně mě při hodinách Občanské výchovy oslovili se zájmem o prezidentské volby v našem státě. Zájem žáků napříč ročníky mě potěšil, a proto jsme se domluvili, že si uspořádáme ve škole žákovské volby. Ty budou mít obdobnou formu těch reálných, dospělých. Voliči, všichni žáci 6.-9.ročníku, budou mít možnost v pátek 27.1. odevzdat svůj volební lístek, na kterém označí jméno favorita (Andre…

Zobrazit celý článek


09.12.2022

Dne 9. 12. 2022 naši školu navštívil záchranář ZZS, který pracuje pro několik nemocnic Ústeckého kraje a v případě potřeby jezdí i do Vejprt. Žáci 7. A, 8. A, 9. A a přírodovědného kroužku se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc při bezvědomí, dušení, popálení a krvácení. Měli možnost si vyzkoušet i správnou techniku resuscitace.

Zobrazit celý článek


Projekt „Řeka Labe - naše společné dědictví“

05.06.2012 12:16

Předposlední květnový den prozkoumali žáci a žákyně 5. a 6. ročníku naší školy společně se svými vrstevníky z gymnázia Annaberg vodní živočichy v říčce Sehmě, podle kterých pak posuzovali čistotu vody. V rámci  česko - německého partnerství jsme se totiž zapojili do projektu „Řeka Labe - naše společné dědictví“. Projekt si klade za cíl umožnit žákům vyzkoušet si terénní výukové programy v přírodním prostoru s použitím pomůcek, které se běžně využívají jen v učebnách. To umožňují mobilní automobilové laboratoře pro monitoring životního prostředí, které jsou těmito pomůckami vybaveny. Vše probíhalo pod odborným dohledem českých a německých specialistů ekologické výchovy.

Naše děti měly tak možnost pozorovat vodní faunu nejen pod mikroskopem, ale rovněž interaktivní formou výuky poznávat vodní ekosystém, vývojová stádia vodních živočichů a samotné zástupce živočišných tříd u vody i ve vodě žijících.

Na závěr programu musely děti dokázat svou zručnost a kreativitu. Jejich úkolem bylo ve skupinách sestavit plavby schopnou loď pouze z přírodních materiálů, ležících na zemi. Od lektorů přitom dostaly k dispozici pouze nůžky, metr provázku a čas 20 minut. Závod v plavbě ukázal,jak se dětem podařilo úkol splnit. Vítězné družstvo s nejrychlejší loďkou si pak samozřejmě odneslo medaile.

Všechny aktivity a činnosti děti absolvovaly v českoněmeckých smíšených skupinkách, protože dalším záměrem setkávání je, aby se děti zdokonalovaly v komunikaci v německém jazyce a naučená slovíčka používaly v praxi při řešení jednotlivých úkolů. V letošním školním roce nás ještě čeká společná plavba lodí po řece Labi.

                                                                    Jana Jiránková, Dagmar Ježková, ZŠ a MŠ Vejprty

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu