07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Informace o zápise

Půjde vaše dítě do školy?                aktovka

 

     Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky. Rodičům nabízíme informace o škole (o pomůckách, o organizaci školy,…). Získáváme základní informace o dětech, při různých činnostech ověřujeme školní zralost.

    Jak jistě víte, povinná školní docházka je devítiletá, své dítě můžete přivést k zápisu buď do školy podle trvalého bydliště nebo do jiné se speciálním zaměřením. V odůvodněných případech nastoupí do školy speciální, zvláštní nebo pomocné. K zápisu do 1. třídy ZŠ se dostaví všechny děti. Je-li dítě nezralé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky ředitele spádové školy a po provedeném vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně bude o odkladu rozhodnuto v závislosti na výsledcích vyšetření. Ukáže-li se během docházky do první třídy, že žák závažným způsobem nezvládá učivo, je možnost ještě dodatečně požádat o odklad školní docházky.

     Při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, rodné číslo, trvalé bydliště, školní zralost a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu. Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přijetí dítěte oznamuje ředitel školy vyvěšením seznamu dětí zařazených do první třídy. Rodičům dětí nezařazených zašle ředitel školy písemné vyrozumění. Rodiče obdrží písemné vyrozumění také v případě odkladu začátku povinné školní docházky. Žádost o odklad doporučujeme vyplnit hned při zápisu. K žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra a dětského lékaře.

Důležité upozornění: Pokud byl žákovi udělen odklad školní docházky (při zápisu v roce 2016), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu.

 Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 proběne:

ve středu 10. dubna 2019 od 14.00 - 17.00

a ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14.00 -17.00                       

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu