29.06.2020

Slavnostní vítání žáků do první třídy

Zobrazit celý článek


02.06.2020

Milé děti, vážení rodiče,   dle vládního plánu uvolňování opatření souvisejících s epidemí COVID-19, dojde od 8.6.2020 k umožnění fyzické přítomnosti žáků 2.stupně ve škole formou dětských skupin.  V příloze tohoto emailu Vám posílám organizaci vzdělávacích aktivit a pravidel pro fungování dětských skupin, která vychází z pravidel stanovených MŠMT ČR. Pro zařazení dětí do dětské skupiny potřeb…

Zobrazit celý článek


Informace o zápise

Půjde vaše dítě do školy?                aktovka

 

     Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky. Rodičům nabízíme informace o škole (o pomůckách, o organizaci školy,…). Získáváme základní informace o dětech, při různých činnostech ověřujeme školní zralost.

    Jak jistě víte, povinná školní docházka je devítiletá, své dítě můžete přivést k zápisu buď do školy podle trvalého bydliště nebo do jiné se speciálním zaměřením. V odůvodněných případech nastoupí do školy speciální, zvláštní nebo pomocné. K zápisu do 1. třídy ZŠ se dostaví všechny děti. Je-li dítě nezralé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky ředitele spádové školy a po provedeném vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně bude o odkladu rozhodnuto v závislosti na výsledcích vyšetření. Ukáže-li se během docházky do první třídy, že žák závažným způsobem nezvládá učivo, je možnost ještě dodatečně požádat o odklad školní docházky.

     Při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, rodné číslo, trvalé bydliště, školní zralost a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu. Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přijetí dítěte oznamuje ředitel školy vyvěšením seznamu dětí zařazených do první třídy. Rodičům dětí nezařazených zašle ředitel školy písemné vyrozumění. Rodiče obdrží písemné vyrozumění také v případě odkladu začátku povinné školní docházky. Žádost o odklad doporučujeme vyplnit hned při zápisu. K žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra a dětského lékaře.

Důležité upozornění: Pokud byl žákovi udělen odklad školní docházky (při zápisu v roce 2016), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu.

 Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 proběne:

ve středu 1. dubna 2020 od 14.00 - 17.00

a ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14.00 -17.00                       

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu