13.05.2021

Vážení rodiče,   dovolte, abychom Vám nabídli možnost zapojení vašich dětí do přípravných letních kempů, které bude naše škola pořádat ve spolupráci s ITveSkole.cz, o.p.s. za finanční podpory MŠMT ČR.Cílem těchto letních kempů je připravit děti na vstup do nového školního roku. Přihláška

Zobrazit celý článek


12.05.2021

Milí rodiče, od pondělí 17.května se vrací celý 1.stupeň, 6. a 7. ročník má distanční výuku, 8. a 9. ročník má výuku ve škole.  Další informace

Zobrazit celý článek


Informace o zápise

Půjde vaše dítě do školy?                aktovka

 

     Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky. Rodičům nabízíme informace o škole (o pomůckách, o organizaci školy,…). Získáváme základní informace o dětech, při různých činnostech ověřujeme školní zralost.

    Jak jistě víte, povinná školní docházka je devítiletá, své dítě můžete přivést k zápisu buď do školy podle trvalého bydliště nebo do jiné se speciálním zaměřením. V odůvodněných případech nastoupí do školy speciální, zvláštní nebo pomocné. K zápisu do 1. třídy ZŠ se dostaví všechny děti. Je-li dítě nezralé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky ředitele spádové školy a po provedeném vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně bude o odkladu rozhodnuto v závislosti na výsledcích vyšetření. Ukáže-li se během docházky do první třídy, že žák závažným způsobem nezvládá učivo, je možnost ještě dodatečně požádat o odklad školní docházky.

     Při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, rodné číslo, trvalé bydliště, školní zralost a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu. Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přijetí dítěte oznamuje ředitel školy vyvěšením seznamu dětí zařazených do první třídy. Rodičům dětí nezařazených zašle ředitel školy písemné vyrozumění. Rodiče obdrží písemné vyrozumění také v případě odkladu začátku povinné školní docházky. Žádost o odklad doporučujeme vyplnit hned při zápisu. K žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra a dětského lékaře.

Důležité upozornění: Pokud byl žákovi udělen odklad školní docházky (při zápisu v roce 2016), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu.

 Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 proběne:

ve středu 1. dubna 2020 od 14.00 - 17.00

a ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14.00 -17.00                       

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu