07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. 

Ratifikační listina Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 7. ledna 1991. Součástí právního řádu České a Slovenské Federativní Republiky se podle svého článku 49, odst.1  stala 16. února 1991.

Podle odstavce I čl. 1 se "pro účely této Úmluvy  dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve".

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

  1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
  2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
  3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
  4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

Úplné znění Úmluvy o právech dítěte

Při zjištění porušování práv dítěte se můžete obrátit na:

svoje rodiče

 

klukumluva

třídního učitele

 

výchovného poradce

výchovný poradce

ředitele školy

474 386 124

Bílý kruh bezpečí -  tel.:

257 317 100

Český helsinský výbor - tel.: 

220515 188

Člověk v tísni - tel.:

261 134 401

Fond ohrožených dětí - tel.: 

224 221 137

Nadace Naše dítě - tel.: 

266 727 933

UNICEF     - tel.:  

224 484 550

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu