22.11.2021

Vážení rodiče,  informujeme vás, že dnes v rámci screeningového antigenního testování byli v celé školy pozitivně testování 2 žáci - ve 2.třídě a v 6.B. Nyní oba tito žáci podstupují konfirmační PCR test. Jakmile budeme znát jejich výsledky, budeme vás kontaktovat se stanoviskem KHS Ústí nad Labem o dalším postupu.   Ohlídejte, prosím, zdravotní stav svých dětí a v případě příznaků konta…

Zobrazit celý článek


18.11.2021

Vážení rodiče,  dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 proběhne další screeningové testování žáků na onemocnění covid-19.   • Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR   • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021   • Testování bude probíhat na…

Zobrazit celý článek


Plán práce

Měsíc

Činnost

VIII.

Příprava plánu práce VP, nástěnky VP,

Seznámení začínajících učitelů s úlohami VP

Převedení žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do nového šk. roku, příprava úvodních besed

Příprava materiálů pro práci TU – server školní  sítě PC (aktualizace údajů)

Příprava konzultační místnosti VP

Opravné zkoušky žáků se SVP

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce,

Stanovení konzultačních hodin

Zpracování tematických plánů na  Praktické činnosti -Svět práce

Příprava organizace práce asistentek

Zpracování rozvrhů žáků s podpůrnými opatřeními

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99
IX.

Projednat pravidla hodnocení a klasifikace žáků se SVP

Pomoc a kontrola vypracování individuálně vzdělávacích plánů  žáků s podpůrnými opatřeními

Spolupráce s PPP Chomutov, PPP Kadaň, PPP Karlovy Vary, SPC Měcholupy, SPC Litvínov, SPC Teplice

Nástěnka VP

Evidence žáků  se SVP

Organizace hodin spec. pedagogické péče a pedagogické intervence

Pomoc a kontrola vypracování individuálně vzdělávacích plánů

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
X.

Pomoc a kontrola vypracování individuálně vzdělávacích plánů

Pomoc žákům s potížemi při studiu

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP

Spolupráce s úřadem práce – končící ročníky stud. obory

Náborové návštěvy pro žáky 9. tříd

Přihlášky ke studiu na uměleckých školách

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
XI.

Poradenství v případech poruch chování

Práce s žáky se SVP

Náborové návštěvy pro žáky 9. tříd

Spolupráce s úřadem práce - besedy pro končící ročníky

Práce s rodiči: a) problémových žáků

  1. b) schůzka  rodičů

Pedagogická rada

Žádosti o pokračování ve školní docházce desátým rokem

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
zak
XII.

Poradenství v případech poruch chování, poruch učení

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace s rodiči o dodatečném odkladu školní docházky

Náborové návštěvy pro žáky 9. tříd

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
I.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP klasifikace žáků

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
II.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP klasifikace žáků

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
III.

Poradenství v případech poruch chování

Kontrola přihlášek ke studiu, Zápisové lístky

Návrhy na vyšetření žáků v PPP, SVP

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
IV.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
V.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Průzkum volby povolání v 8. ročníku

Zpracování údajů o přijímacím řízení na SŠ

Odborná pomoc při odvolacích řízení na SŠ

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

 Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
VI.

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP –  klasifikace žáků

Zpracovat návrh na zakoupení individuálních pomůcek pro integrované žáky

Zpracování úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na SŠ

Hodnocení IVP žáků se SVP - poradenství žákům i učitelům

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Hodnocení plnění plánu VP

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu