06.05.2021

Vážení rodiče,  škola žákům potvrzení o negativním výsledku antigenního testu nevydává.   Pokud potřebujete doložit negativní test /v ZUŠ, SVČ či v jiných případech/, tak zákonný zástupce dokládá čestné prohlášení, že jeho dítě ve škole absolvovalo nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravo…

Zobrazit celý článek


06.05.2021

Vážení rodiče,   dovolte, abychom Vám nabídli možnost zapojení vašich dětí do přípravných letních kempů, které bude naše škola pořádat ve spolupráci s ITveSkole.cz, o.p.s. za finanční podpory MŠMT ČR.Cílem těchto letních kempů je připravit děti na vstup do nového školního roku. Přihláška

Zobrazit celý článek


Plán práce

Měsíc

Činnost

VIII.

Příprava plánu práce VP, nástěnky VP,

Seznámení začínajících učitelů s úlohami VP

Převedení žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do nového šk. roku, příprava úvodních besed

Příprava materiálů pro práci TU – server školní  sítě PC (aktualizace údajů)

Příprava konzultační místnosti VP

Opravné zkoušky žáků se SVP

Informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce,

Stanovení konzultačních hodin

Zpracování tematických plánů na  Praktické činnosti -Svět práce

Příprava organizace práce asistentek

Zpracování rozvrhů žáků s podpůrnými opatřeními

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99
IX.

Projednat pravidla hodnocení a klasifikace žáků se SVP

Pomoc a kontrola vypracování individuálně vzdělávacích plánů  žáků s podpůrnými opatřeními

Spolupráce s PPP Chomutov, PPP Kadaň, PPP Karlovy Vary, SPC Měcholupy, SPC Litvínov, SPC Teplice

Nástěnka VP

Evidence žáků  se SVP

Organizace hodin spec. pedagogické péče a pedagogické intervence

Pomoc a kontrola vypracování individuálně vzdělávacích plánů

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
X.

Pomoc a kontrola vypracování individuálně vzdělávacích plánů

Pomoc žákům s potížemi při studiu

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP

Spolupráce s úřadem práce – končící ročníky stud. obory

Náborové návštěvy pro žáky 9. tříd

Přihlášky ke studiu na uměleckých školách

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
XI.

Poradenství v případech poruch chování

Práce s žáky se SVP

Náborové návštěvy pro žáky 9. tříd

Spolupráce s úřadem práce - besedy pro končící ročníky

Práce s rodiči: a) problémových žáků

  1. b) schůzka  rodičů

Pedagogická rada

Žádosti o pokračování ve školní docházce desátým rokem

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
zak
XII.

Poradenství v případech poruch chování, poruch učení

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace s rodiči o dodatečném odkladu školní docházky

Náborové návštěvy pro žáky 9. tříd

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
I.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP klasifikace žáků

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
II.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP klasifikace žáků

Konzultace s rodiči a žáky o volbě povolání (dle zájmu)

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Organizace a realizace Předškoláčka ve škole v rámci projektu Podpora Vejprty
III.

Poradenství v případech poruch chování

Kontrola přihlášek ke studiu, Zápisové lístky

Návrhy na vyšetření žáků v PPP, SVP

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
IV.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
V.

Poradenství v případech poruch chování

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení

Průzkum volby povolání v 8. ročníku

Zpracování údajů o přijímacím řízení na SŠ

Odborná pomoc při odvolacích řízení na SŠ

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

 Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty
VI.

Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se SVP –  klasifikace žáků

Zpracovat návrh na zakoupení individuálních pomůcek pro integrované žáky

Zpracování úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na SŠ

Hodnocení IVP žáků se SVP - poradenství žákům i učitelům

Konzultace se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)

Doplnění evidence žáků se SVP, vyplnění výkazu R 44-99

Organizace a realizace Středoškoláka v rámci projektu Podpora Vejprty

Hodnocení plnění plánu VP

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu