08.11.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na Debatní kavárnu. Informace zde.

Zobrazit celý článek


13.05.2019

  V pondělí  1. 4. 2019 se uskutečnil na naší škole APRÍLOVÝ DEN na téma masopust. Tentokrát děti přišly jako účastníci masopustního průvodu. Každý účastník měl být schopen vysvětlit význam své masky, a proč se právě ona vyskytovala v masopustním průvodu.

Zobrazit celý článek


O škole

a o projektu Otevřená škola

Vážení návštěvníci našeho nového školního portálu.

V listopadu školního roku 2010/2011 jsme se přihlásili do projektu Otevřená škola. V rámci tohoto projeku vytváříme, jako jednu z aktivit, nové webové stránky školy. Naším cílem je vytvořit stránky ze všech oblastí naší činnosti. Chtěli bychom, aby Vám naše stránky přinesly všechny potřebné informace, a proto pokud Vám bude na stránkách některá informace chybět, rádi přijmeme Vaše návrhy. Návrhy můžete posílat  na e-mail miladajindrova@seznam.cz.

Další aktivitou projektu byly eLearingové kurzy pro učitele a žáky. Kurzy pro učitele probíhaly v období listopad 2010 až duben 2011. Pedagogové zapojení do projektu absolvovali celkem šest eLearingových kurzů. Do projektu jsou zapojeni učitelé  Mgr. Markéta Keslová, Bc. Martina Nuslauerová, Mgr. Jakub Rom, Mgr. Taťána Svobodarová a Jana Jiránková. Celý projekt má na starosti Mgr. Milada Jindrová.

Kurzy pro žáky byly zahájeny v polovině dubna. Žáci se zúčastnili tří kurzů, kurzu Admin - správce školního/třídního portálu a kurzu Jak na webové stránky ve dvou skupinách. Kurzy byly realizovány v období dvou měsíců, tedy do poloviny června. Úspěšní absolventi kurzu obdrželi certifikát o ukončení kurzu. Další kurzy proběhly podle zájmu v období září až prosinec. Od 10. října proběhly kurzy Jak na úkoly online a kurz Natoč mě ve dvou skupinách. Oba kurzy probíhaly v období října až listopadu.

Další aktivitou projektu je zřízení E-centra pro žáky. E-centrum je vybaveno notebookem dataprojektorema  multifunkční tiskárnou. Technika je hrazena z prostředků projektu a je škole zapůjčena po dobu trvání projektu. Mezi hlavní cíle patří podpora individuálního samostatného studia rámci mimoškolních aktivit žáka, rovný přístup k informacím a IT technice – všem žákům, především však těm, kteří doma nevlastní PC, popř. připojení na internet, zvýšit dostupnost informací pro žáky a motivovat je pro využívání moderních Iinformačních technologií pro samostatnou přípravu a vyhledávání informací

Mezi konkrétní činnosti v E-centru patří série krátkých školení pro žáky se zaměřením na obsluhu IT techniky (notebook, multifunkční tiskárna se scannerem a faxem, dataprojektor), využití IT techniky pro potřeby výuky,  využití informací pro mimoškolní přípravu žáka na vyučování prostřednictvím moderní IT techniky a atraktivních forem eLearningu, samostatné vyhledávání odborných informací (pomocí internetu) pro přípravu úkolů, referátů, slohových prací, seznámení žáků s redakčním systémem (i pro žáky, kteří se neúčastní kurzů pro žáky)

Dále informování žáků o metodě eLearningu, o projektu Otevřená škola (cíle, cílové skupiny, aktivity) a jeho webu, o plánovaných vzdělávacích aktivitách pro žáky a zapojení se do nich.   Vlastní práce na školním vzdělávacím portálu  (zapojení se do plnění webu..) a zapojení se do chystané soutěži o ceny.

Žáci mohou navštěvat E-centrum každou středu a čtvrtek odpoledne a kdykoliv po domluvě s vedoucím E-cemtra (Mgr. Milada Jindrová).

Velké vítězství!!!!!

V soutěži o notebook v konkurenci 20 základních a středních škol získal 1. místo

Radim Sückr z 8. A.

Blahopřejeme.
Na celkové výsledky soutěže se můžete podívat na stránkách Otevřené školy

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu