30.01.2023

Žáci 2.stupně mě při hodinách Občanské výchovy oslovili se zájmem o prezidentské volby v našem státě. Zájem žáků napříč ročníky mě potěšil, a proto jsme se domluvili, že si uspořádáme ve škole žákovské volby. Ty budou mít obdobnou formu těch reálných, dospělých. Voliči, všichni žáci 6.-9.ročníku, budou mít možnost v pátek 27.1. odevzdat svůj volební lístek, na kterém označí jméno favorita (Andre…

Zobrazit celý článek


09.12.2022

Dne 9. 12. 2022 naši školu navštívil záchranář ZZS, který pracuje pro několik nemocnic Ústeckého kraje a v případě potřeby jezdí i do Vejprt. Žáci 7. A, 8. A, 9. A a přírodovědného kroužku se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc při bezvědomí, dušení, popálení a krvácení. Měli možnost si vyzkoušet i správnou techniku resuscitace.

Zobrazit celý článek


Zřízení nového webu

 

PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ
Reg. č. projektu    CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619

Vážení rodiče, milé děti,

školní poradenské pracoviště (ŠPP), které působí v našem městě, při naší základní škole díky probíhajícímu projektu „Podpora Vejprty“, získalo v aktuální situaci úplně nový rozměr. Jednotliví pracovníci ŠPP na svých pozicích zmapovali aktuální problémy dětí, žáků a rodin. Snažíme se, abychom všem byli v maximální míře  nápomocni řešit veškeré problémy, se kterými se v průběhu domácího vzdělávání mohou setkají.

Naší snahou je udržet funkční průběh vzdělávacího procesu po celou dobu na optimální úrovni. Chceme maximálně pomoci všem v této velmi specifické situaci. Jednotliví pracovníci ŠPP s Vámi budou v každodenním vzdáleném kontaktu tak, aby mapovali Vaše problémy. Nebojte se svěřit s jakýmikoli Vašimi požadavky. Naši koordinátoři Vám budou neustále připravovat podpůrné materiály, metodické návody a především budou řešit podporu učení Vašich dětí telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Skype tak, jak Vám bude vyhovovat. Pro asistenty je připravená podpora formou trvalého metodického vedení, tak aby dokázali vytvořit optimální podmínky pro děti s podpůrnými opatřeními. Nechceme podcenit ani přípravu předškolního vzdělávání v MŠ pro děti, které v září nastoupí do 1.třídy. Proto připravujeme program, který Vám budeme zasílat v průběhu celé doby uzavření mateřské školy.

Prosíme jen o jedno, zůstaňte s námi v kontaktu a sdílejte s námi veškeré záležitosti v procesu vzdělávání Vašich dětí. Všechno potom určitě zvládneme. Po návratu dětí do běžné formy vzdělávání jsme připraveni vyřešit  vše, co nebylo možné zvládnout v režimu domácího vzdělávání. Až se vrátí děti do školních lavic, vše doladíme.

Přejeme si, aby to bylo co nejdříve.

 

Nový web byl iniciován na základě probíhajícího projektu Podpora Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ Vejprty, ve spolupráci s pracovníky školního poradenského pracoviště a koordinátorem inkluze Města Vejprty.

Odkaz na nové webové stránky školy:   https://skola-doma-vejprty9.webnode.cz

Podpora dětí, žáků a  rodičů prostřednictvím školního poradenského pracoviště musí být na základě nově vzniklé situaci transformována  především do podoby vzdálené podpory.

Školní poradenské pracoviště bude i nadále sloužit ke koordinaci individuálně plánovaných podpůrných opatření.

Potřebujete pomoci při zvládnutí učiva za vzniklé situace? Chcete se poradit o konkrétním úkolu? Máte jakékoli dotazy, připomínky a přání? V takovém případě nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů  se můžete obrátit na pracovníky ŠPP na níže uvedených kontaktech jednotlivých pracovníků. Nebojte se zavolat kdykoli, vyvstane-li pro Vás potřeba s námi konzultovat veškeré záležitosti. Všechno společně zvládneme, jen musíme o Vašem aktuálním problému vědět.

I v této situaci Vám budou nadále k dispozici jednotliví pracovníci ŠPP:    Kontaktní osoba MŠ – Jitka Ortová

Kontakt:+420 778 055 593 e-mail:ortova.jitka@seznam.cz

Koordinátor pro 1. stupeň - Mgr. Dita Klucová

Kontakt: +420 608 384 284, e-mail:ditaklucova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 1. stupeň - Blanka Lazarová

Kontakt: +420 605 800 843, e-mail:lazarova.blaza@seznam.cz  

Koordinátor pro 2. stupeň - Mgr. Milada Jindrová

Kontakt: +420 723 278 908, e-mail:miladajindrova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 2. stupeň - Anna Stadlerová

Kontakt: +420 725 913 800, e-mail:stadler.anna@seznam.cz

Garant – Mgr. Tomáš Kluc

Kontakt: +420 774 483 84, e-mail:tomaskluc@seznam.cz

Kontaktní osoby Blanka Lazarová (1.stupeň ZŠ) a Anna Stadlerová (2. stupeň ZŠ) budou zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodinami.

Koordinátoři inkluze Dita Klucová a Milada Jindrová budou zabezpečovat pravidelnou odbornou vzdělávací podporu jednotlivých rodin a žáků.

Odborný garant Tomáš Kluc zabezpečí celkovou koordinaci probíhajícího domácího vzdělávání a metodickou podporu pracovníkům ŠPP a pedagogickým pracovníkům učitelům, asistentům). 

Kontaktní osoba MŠ Jitka Ortová bude zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodiči dětí předškolního oddělení MŠ a připravovat výukové materiály zaměřené na přechod mezi MŠ a ZŠ ve spolupráci s pedagogy MŠ.

 

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu