Zřízení nového webu

 

PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ
Reg. č. projektu    CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619

Vážení rodiče, milé děti,

školní poradenské pracoviště (ŠPP), které působí v našem městě, při naší základní škole díky probíhajícímu projektu „Podpora Vejprty“, získalo v aktuální situaci úplně nový rozměr. Jednotliví pracovníci ŠPP na svých pozicích zmapovali aktuální problémy dětí, žáků a rodin. Snažíme se, abychom všem byli v maximální míře  nápomocni řešit veškeré problémy, se kterými se v průběhu domácího vzdělávání mohou setkají.

Naší snahou je udržet funkční průběh vzdělávacího procesu po celou dobu na optimální úrovni. Chceme maximálně pomoci všem v této velmi specifické situaci. Jednotliví pracovníci ŠPP s Vámi budou v každodenním vzdáleném kontaktu tak, aby mapovali Vaše problémy. Nebojte se svěřit s jakýmikoli Vašimi požadavky. Naši koordinátoři Vám budou neustále připravovat podpůrné materiály, metodické návody a především budou řešit podporu učení Vašich dětí telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Skype tak, jak Vám bude vyhovovat. Pro asistenty je připravená podpora formou trvalého metodického vedení, tak aby dokázali vytvořit optimální podmínky pro děti s podpůrnými opatřeními. Nechceme podcenit ani přípravu předškolního vzdělávání v MŠ pro děti, které v září nastoupí do 1.třídy. Proto připravujeme program, který Vám budeme zasílat v průběhu celé doby uzavření mateřské školy.

Prosíme jen o jedno, zůstaňte s námi v kontaktu a sdílejte s námi veškeré záležitosti v procesu vzdělávání Vašich dětí. Všechno potom určitě zvládneme. Po návratu dětí do běžné formy vzdělávání jsme připraveni vyřešit  vše, co nebylo možné zvládnout v režimu domácího vzdělávání. Až se vrátí děti do školních lavic, vše doladíme.

Přejeme si, aby to bylo co nejdříve.

 

Nový web byl iniciován na základě probíhajícího projektu Podpora Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ Vejprty, ve spolupráci s pracovníky školního poradenského pracoviště a koordinátorem inkluze Města Vejprty.

Odkaz na nové webové stránky školy:   https://skola-doma-vejprty9.webnode.cz

Podpora dětí, žáků a  rodičů prostřednictvím školního poradenského pracoviště musí být na základě nově vzniklé situaci transformována  především do podoby vzdálené podpory.

Školní poradenské pracoviště bude i nadále sloužit ke koordinaci individuálně plánovaných podpůrných opatření.

Potřebujete pomoci při zvládnutí učiva za vzniklé situace? Chcete se poradit o konkrétním úkolu? Máte jakékoli dotazy, připomínky a přání? V takovém případě nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů  se můžete obrátit na pracovníky ŠPP na níže uvedených kontaktech jednotlivých pracovníků. Nebojte se zavolat kdykoli, vyvstane-li pro Vás potřeba s námi konzultovat veškeré záležitosti. Všechno společně zvládneme, jen musíme o Vašem aktuálním problému vědět.

I v této situaci Vám budou nadále k dispozici jednotliví pracovníci ŠPP:    Kontaktní osoba MŠ – Jitka Ortová

Kontakt:+420 778 055 593 e-mail:ortova.jitka@seznam.cz

Koordinátor pro 1. stupeň - Mgr. Dita Klucová

Kontakt: +420 608 384 284, e-mail:ditaklucova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 1. stupeň - Blanka Lazarová

Kontakt: +420 605 800 843, e-mail:lazarova.blaza@seznam.cz  

Koordinátor pro 2. stupeň - Mgr. Milada Jindrová

Kontakt: +420 723 278 908, e-mail:miladajindrova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 2. stupeň - Anna Stadlerová

Kontakt: +420 725 913 800, e-mail:stadler.anna@seznam.cz

Garant – Mgr. Tomáš Kluc

Kontakt: +420 774 483 84, e-mail:tomaskluc@seznam.cz

Kontaktní osoby Blanka Lazarová (1.stupeň ZŠ) a Anna Stadlerová (2. stupeň ZŠ) budou zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodinami.

Koordinátoři inkluze Dita Klucová a Milada Jindrová budou zabezpečovat pravidelnou odbornou vzdělávací podporu jednotlivých rodin a žáků.

Odborný garant Tomáš Kluc zabezpečí celkovou koordinaci probíhajícího domácího vzdělávání a metodickou podporu pracovníkům ŠPP a pedagogickým pracovníkům učitelům, asistentům). 

Kontaktní osoba MŠ Jitka Ortová bude zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodiči dětí předškolního oddělení MŠ a připravovat výukové materiály zaměřené na přechod mezi MŠ a ZŠ ve spolupráci s pedagogy MŠ.

 

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu