Podpora Školním poradenským zařízením

Název projektu
PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619

Nový web byl iniciován na základě probíhajícího projektu Podpora Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ Vejprty, ve spolupráci s pracovníky školního poradenského pracoviště a koordinátorem inkluze Města Vejprty.

Podpora dětí, žáků a rodičů prostřednictvím školního poradenského pracoviště musí být na základě nově vzniklé situaci transformována především do podoby vzdálené podpory.

Školní poradenské pracoviště bude i nadále sloužit ke koordinaci individuálně plánovaných podpůrných opatření.

Potřebujete pomoci při zvládnutí učiva za vzniklé situace? Chcete se poradit o konkrétním úkolu? Máte jakékoli dotazy, připomínky a přání? V takovém případě nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů se můžete obrátit na pracovníky ŠPP na níže uvedených kontaktech jednotlivých pracovníků. Nebojte se zavolat kdykoli, vyvstane-li pro Vás potřeba s námi konzultovat veškeré záležitosti. Všechno společně zvládneme, jen musíme o Vašem aktuálním problému vědět.

I v této situaci Vám budou nadále k dispozici jednotliví pracovníci ŠPP:   

Kontaktní osoba MŠ – Jitka Ortová

Kontakt:+420 778 055 593 e-mail:ortova.jitka@seznam.cz

Koordinátor pro 1. stupeň - Mgr. Dita Klucová

Kontakt: +420 608 384 284, e-mail:ditaklucova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 1. stupeň - Blanka Lazarová

Kontakt: +420 605 800 843, e-mail:lazarova.blaza@seznam.cz  

Koordinátor pro 2. stupeň - Mgr. Milada Jindrová

Kontakt: +420 723 278 908, e-mail:miladajindrova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 2. stupeň - Anna Stadlerová

Kontakt: +420 725 913 800, e-mail:stadler.anna@seznam.cz

Garant – Mgr. Tomáš Kluc

Kontakt: +420 774 483 84, e-mail:tomaskluc@seznam.cz

Kontaktní osoby Blanka Lazarová (1. stupeň ZŠ) a Anna Stadlerová (2. stupeň ZŠ) budou zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodinami.

Koordinátoři inkluze Dita Klucová a Milada Jindrová budou zabezpečovat pravidelnou odbornou vzdělávací podporu jednotlivých rodin a žáků.

Odborný garant Tomáš Kluc bude zabezpečovat celkovou koordinaci probíhajícího domácího vzdělávání a metodickou podporu pracovníkům ŠPP a pedagogickým pracovníkům učitelům, asistentům).  

 Kontakt:

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

e-mail: zsvejprtydoma@seznam.cz

Seznamte se s naší nabídkou aktivit  v rámci projektu.

Můžete si  přečíst i slovo zřizovatele http://zsvejprty.otevrena-skola.cz/cz/projekty-1/podpora-vejprty-a-rozvoj-inkluzivniho-vzdelavani-v-ms-a-zs/slovo-zrizovatele/

 

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu