13.05.2021

Vážení rodiče,   dovolte, abychom Vám nabídli možnost zapojení vašich dětí do přípravných letních kempů, které bude naše škola pořádat ve spolupráci s ITveSkole.cz, o.p.s. za finanční podpory MŠMT ČR.Cílem těchto letních kempů je připravit děti na vstup do nového školního roku. Přihláška

Zobrazit celý článek


12.05.2021

Milí rodiče, od pondělí 17.května se vrací celý 1.stupeň, 6. a 7. ročník má distanční výuku, 8. a 9. ročník má výuku ve škole.  Další informace

Zobrazit celý článek


Matematické kluby

Matematické kluby – laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

 

Cílem projektu je pilotně ověřit metodiky a obsahové náplně matematických klubů vedených Hejného metodou. Projektem projde cca 200 převážně znevýhodněných žáků prvního stupně osmi spolupracujících ZŠ po celé ČR, které budou systematicky vedeny a motivovány v podpoře rozvoje matematické gramotnosti a dalších klíčových kompetencí jim přijatelnou formou. Což může působit jako podpůrná aktivita vytvářející kladný vztah k předmětu, vzdělávání i škole jako takové, ale také jako prevence předčasného ukončení školní docházky. Pedagogové, kteří vedou matematické kluby, se zdokonalí ve výuce Hejného metody, přičemž získají senzitivitu k potřebám specifických cílových skupin.

 

Harmonogram projektu

Zahájení realizace projektu:                                       1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

 

Více informací o projektu naleznete níže na www stránkách realizátora projektu, kterým je Nová škola, o.p.s :

http://www.novaskolaops.cz/mk-o-projektu

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu