06.05.2020

MŠMT ZVEŘEJNILO TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následov…

Zobrazit celý článek


06.05.2020

Milé děti, vážení rodiče,   dle vládního plánu uvolňování opatření souvisejících s epidemí COVID-19, dojde od 25.5.2020 k umožnění fyzické přítomnosti žáků 1.stupně ve škole formou dětských skupin.  V příloze najdete organizaci vzdělávacích aktivit a pravidel pro fungování dětských skupin, která vychází z pravidel stanovených MŠMT ČR ze dne 2.5.2020. Pro zařazení dětí do dětské skupiny potřebu…

Zobrazit celý článek


Matematické kluby

Matematické kluby – laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593

 

Cílem projektu je pilotně ověřit metodiky a obsahové náplně matematických klubů vedených Hejného metodou. Projektem projde cca 200 převážně znevýhodněných žáků prvního stupně osmi spolupracujících ZŠ po celé ČR, které budou systematicky vedeny a motivovány v podpoře rozvoje matematické gramotnosti a dalších klíčových kompetencí jim přijatelnou formou. Což může působit jako podpůrná aktivita vytvářející kladný vztah k předmětu, vzdělávání i škole jako takové, ale také jako prevence předčasného ukončení školní docházky. Pedagogové, kteří vedou matematické kluby, se zdokonalí ve výuce Hejného metody, přičemž získají senzitivitu k potřebám specifických cílových skupin.

 

Harmonogram projektu

Zahájení realizace projektu:                                       1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:      31. 12. 2019

 

Více informací o projektu naleznete níže na www stránkách realizátora projektu, kterým je Nová škola, o.p.s :

http://www.novaskolaops.cz/mk-o-projektu

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu