Inkluze ZŠ a MŠ Vejprty II

 

Plakát projektu

Inkluze ZŠ a MŠ Vejprty II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014515

Příjemce dotace:                            Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Název projektu:                             Inkluze ZŠ a MŠ Vejprty II                      

Registrační číslo projektu:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0014515

 

Období realizace:                               1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II – mimo hlavní město Praha

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1 819 911,- Kč hradíme následující aktivity:

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ- DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání  
 • Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí – matematická pregramotnost

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání – 64hodin/64 týdnů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin- Matematická gramotnost

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA/ŠKOLNÍ KLUB

 

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK –klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub
 • Projektový den v ŠD/ŠK

 

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu