19.05.2023

Dne 12. 5. 2023 jsme si udělali výlet na ekofarmu Kozodoj v Karlových Varech. Vybrali jsme si výukový program – Farma a hospodářská zvířata. Na farmě nás mile přivítaly dvě průvodkyně, snědli jsme si svačinku a už jsme se těšili na zvířátka. Navštívili jsme koně, poníky, kozy, krávu, kočičky, pejska, králíky, ovce, pštrosy, slepice, kachny, krůty, prasátka atd. Nebyla to jen podívaná za ohradou, a…

Zobrazit celý článekNaše školka

          Naše mateřská škola je v současné době jedinou mateřskou školou ve Vejprtech. K tomuto zúžení, z původních tří, dochází postupně vzhledem k aktuální potřebě obyvatel kraje. Nacházíme se v budově poměrně nové, panelového typu, v centru města. V provozu je od  6. 11. 1974. Původně byla postavena jako společné zařízení  Jesle – mateřská škola. Jesle byly zrušeny k 31. 12. 1994, od 1. 7. 1997 bylo zrušeno i odloučené pracoviště v Novém Zvolání, kam bylo možno umístit až 20 dětí. K 1. 1. 2003 vzniká příspěvková organizace Mateřská škola Pohádka.
K 1. 1. 2010 se naše Mateřská škola Pohádka sloučila se Základní školou ve Vejprtech. Vznikla tak jedna příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Vejprty.

          Budova mateřské školy Vejprty je vícepodlažní budova s celkovou zastavěnou plochou 1 501 m2. Pozemky okolo školy tvoří 2 261 m2. Budova je rozdělena do tří křídel. V prvním křídle se nachází kuchyň, sklady, kanceláře, prádelna, šatny pro personál a sociální zázemí. Nad tímto prostorem jsou nad sebou dvě třídy mateřské školy – Broučci a Skřítkové. Druhé křídlo tvoří 2 třídy mateřské školy - Dráčata, od září 2020 nově třída Hvězdičky, pod nimi je sklep. Zadní, třetí křídlo, je prostor po bývalých jeslích, v současné době přízemní část využíváme jako tělocvičnu, nad kterou se nachází 2 třídy družiny.

          Budova je centrálně vytápěná s regulací v budově. Mateřská škola je kompletně zateplena a osazena plastovými okny. Zdi tříd, chodeb a šaten zdobí pohádkové motivy. V plánu je i rekonstrukce sociálního zázemí pro děti, oprava cest okolo budovy a další nutné opravy a úpravy. Mateřská škola je obklopena rozlehlou školní zahradou s novou herní sestavou získanou z dotace Města Vejprty. Umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity. Velmi hezky působí několik dřevin, které dotváří ráz zahrady.

          Mateřská škola má vyhovující prostory. Tři ze čtyř tříd jsou po rekonstrukci podlahy (lino a koberce) a krytů na topení. Rekonstrukce poslední třídy je naplánovaná v roce 2021 včetně výměny krytů na topení v tělocvičně a přilehlých prostor. Všechny třídy disponují novým nábytkem. Tělocvičnu jsme dovybavili koncem roku 2009. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné. Hračky se umísťují tak, aby si je mohly samy děti brát i ukládat. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti.

Od září 2020 máme v provozu 4 třídy zpravidla věkově homogenní, do kterých umísťujeme zpravidla děti od 3 do 6 let.

          Školní jídelna je společná od 1. 1. 2010 pro MŠ i ZŠ ve Vejprtech. Obědy se do školky dovážejí a svačinky si kuchařka připravuje ve školce. Ve školce seznamujeme děti průběžně po celý rok s německým jazykem - "Umím to říct i jinak" . Tato spolupráce vznikla s organizací TANDEM. Naším partnerem je školka v Německu - Grossruckerswalde. Pracujeme s projektem TANDEMU - "Von klein auf". ("Od malička" ) V naší školce se věnujeme i logopedické péči. Jedna z učitelek působí jako logopedická asistentka a spolupracuje s logopedkou. Děti, které potřebují logopedickou péči tak mohou více trénovat řeč doma s rodiči, i s námi ve školce. Snažíme se s dětmi hodně sportovat - v zimě bruslíme, bobujeme, v létě využíváme školní hřiště za ZŠ, které je vybavené doskočištěm, jezdíme na kolečkových bruslích, pravidelně využíváme sportovní halu v kulturním středisku. Jezdíme s předškoláčky plavat.

          Snažíme se co nejvíce zapojit do spolupráce i rodiče. Pořádáme různé akce, kde mohou být s námi - vánoční posezení, masopust, jarní dílna, přednášky odborníků, účast na vítání občánků, kde děti mají krátké pásmo, výlety, čarodějnické slety, rozloučení s předškoláky atd.

          O prázdninách dětem připravujeme Pohádkové léto, hrajeme si např. na Království, Piráty, Cirkus…. Zaměřujeme se celé prázdniny na jedno téma, rozvíjíme kreativnost a nápaditost dětí, jejich sociální cítění, komunikativnost, kamarádské vztahy.

         Naše mateřská škola je situovaná téměř do středu města. Máme dále k přírodě, ale výhodou je, již zmíněná, velká zahrada. V zimě je pro dětské radovánky největším pokladem. Děti bobují, koulují se a dovádějí v bezpečném prostoru.  Nedaleko od školky se nachází park, se smíšenými stromy, dřevinami a keři. Učíme se poznávat stromy, jejich plody, pozorujeme ptactvo a veverky, které se tu hojně vyskytují.
V okolí MŠ máme dále k dispozici kulturní středisko - pro sportovní aktivity a rozvoj hrubé motoriky dětí. Kousek od naší budovy je ZŠ. Tu navštěvují především předškoláci v rámci spolupráce a přípravy do školy. Přispíváme tím k lepší adaptaci dětí na školní prostředí. Děti se seznamují s vyučujícími a se svými budoucími kamarády. Účastní se vyučování, mohou si vyzkoušet práci s počítačem v počítačové učebně. PC máme v MŠ na všech třídách, dvě jsou vybaveny i interaktivní tabulí. Využíváme vhodné akreditované programy.

         Další organizací, se kterou udržujeme velice dobrý vztah, je ZUŠ ve Vejprtech. Navštěvujeme výchovné koncerty v umělecké škole. Chodíme na zajímavou exkurzi do podniku Belet, k místním hasičům a záchrance na den otevření dveří, do galerie JARO. Ve vánočním čase navštěvujeme staré lidi v domově pro seniory s malým vystoupením. Učíme tak děti úctě ke stáří, ohleduplnosti, slušnosti ke starým lidem. Chodíme potěšit i rodiče malých miminek na vítání občánků. Koncem školního roku nás vždy čeká zajímavý výlet. Účastníme se i dětské olympiády v Klášterci nad Ohří. V tomto odlehlém a klidném, příhraničním, horském koutě naší České republiky zapojujeme děti do společenského života všemi našimi dostupnými prostředky.

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu