07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Volby do školské rady

06.02.2012 12:57

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků.
 
     Ze školského zákona (561/2004 Sb. – školský zákon) vyplývá zřizovatelům škol povinnost zřídit při školách školské rady. Rada města tak učinila na svém zasedání dne 9. 1. 2012 a současně také schválila volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole Vejprty, který je v příloze tohoto materiálu a je současně uveřejněn na internetových stránkách školy na adrese zsvejprty.otevrena-skola.cz.
   Náplň práce školské rady popisuje § 168 školského zákona, pravidla zřizování a členství určuje § 167 školského zákona.
Školská rada při ZŠ a MŠ Vejprty zahájila činnost začátkem roku 2009 a její mandát končí začátkem roku 2012. Z tohoto důvodu musí proběhnout nové volby.
     Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při ZŠ Vejprty Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte přiloženou návratku.
Uzávěrka podávání návrhů je 21. 2. 2012 a návrhy můžete podávat přímo řediteli školy nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2, 431 91 Vejprty.
     Termín voleb do školské rady je stanoven na 13. 3. 2012. Jména kandidátů budou zveřejněna 14 dnů před volbami ve veřejně přístupných prostorách školy a na webových stránkách školy.
     Volby se uskuteční v budově Základní školy, Moskevská 2, 431 91 Vejprty od 14.00 hod. do 19.00 hod. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků Základní školy Vejprty se sídlem Moskevská 2, Vejprty. Voliči prokáží svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
     Pro úspěšný průběh voleb do školské rady je nutná účast nejméně 1/5 oprávněných voličů, což na naší škole činí přibližně 40 rodičů případně zákonných zástupců žáků.
Proto vás žádáme o vaši účast. Pokud by účast nedosáhla zmiňované 1/5 oprávněných voličů, musely by se volby opakovat.
        

 Ve Vejprtech dne 1. 2. 2012            Mgr. Tomáš Kluc, ředitel školy     

 

Jmenování členů volební komise

Volební řád školské rady

  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh kandidáta na člena školské rady při ZŠ Vejprty za oprávněné osoby
 
Jméno a přímení kandidáta: …..………………………………………………………………..
 
Bydliště kandidáta: …………..…………………………………………………………………
 
Datum a podpis kandidáta na znamení souhlasu se svým navržením: …………………………
 
 
Jméno a příjmení podavatele návrhu:…………………………………………………………..
 
Bydliště podavatele návrhu:……………………………………………………………………
 
Datum a podpis podavatele návrhu:……………………………………………………………


Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu