07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Spolupráce mezi Lesy ČR a.s., Městem Vejprty a naší školou

23.09.2014 13:10


V rámci dlouhodobé spolupráce mezi naší školou a Lesy ČR a.s. se nám podařilo získat finanční prostředky na vybavení zahrady mateřské školy informativními panely na výuku lesní pedagogiky.  Tyto panely budou doplňovat vznikající dětskou naučnou stezku, která bude zaměřena na poznání přírody Krušných hor a také vlastivědnými, historickými panely, které pojednávají o historii Vejprt a okolí. Naučná stezka v prostorách zahrady mateřské školky bude obsahovat jak zmíněné informativní panely, tak i interaktivní mechanické panely. Stezka si najde využití pro předškolní vzdělávání dětí z mateřské školy a také dětí ze základní školy ve výuce vlastivědy a přírodovědy. Přírodopisné informativní panely, které sponzorují Lesy ČR a.s. a které vznikly ve spolupráci s pracovníky zmíněné společnosti, budou pojednávat o flóře a fauně Krušných hor. Tyto informativní panely budou postupně doplněny výsadbou stromů, keřů a bylin tak, aby děti mohly pozorovat změny a vývoj rostlin v průběhu celého vegetačního období.  Tyto panely budou doplněny ukázkou zvukového projevu ptáků a savců.

Interaktivní panely mají za úkol seznámit děti s přírodními zákonitostmi aktivním způsobem. Tyto panely vzdělávají zábavnou formou pomocí her, doplňovaček a kvízů, poskytují vizuální, zvukové i hmatové vjemy a zážitky. U dětí rozvíjejí fantazii, paměť, hrubou i jemnou motoriku. Své znalosti a dovednosti si vyzkouší jak děti předškolního, tak i mladšího školního věku.

U jednoho z panelů si mohou děti porovnat svou výšku s výškou některých živočichů, u jiného si vyzkouší, jak daleko doskočí, a kterému zvířeti se dokáží svým výkonem vyrovnat, nebo ho dokonce překonat. Některé panely prověří paměť a znalosti dětí o přírodě. Zahrají si tak například pexeso, přiřazují obrázky, které k sobě patří a spojují je provázkem, nebo je zavěšují na háčky pod nápisy či obrázky, skládají tvary listů stromů a určují jejich název. Jeden z těchto panelů bude také tvořit hmyzí hotel.

Další významnou oblastí spolupráce města, naší školy a Lesů ČR a.s. je plánované vybudování naučné stezky, která bude tvořit okruh v oblasti mezi Vejprty a Černým Potokem. Tato vycházková naučná stezka bude pojednávat o přírodě Krušných hor, o péči a hospodaření v lesích s ukázkami této péče přímo v lesním terénu. Mimo jiné se dozvíte na jednotlivých místech stezky, co je to a k čemu slouží sněžná jáma, jaká péče je věnována lesní vegetaci v průběhu jednotlivých ročních období a v jednotlivých obdobích výsadby a růstu stromů a mnoho dalších zajímavostí. Okruh je značen směrovými značkami, které vás zavedou také k významnému vegetačnímu stromu, který se nachází přímo u hranice se SRN.  Stezka je doplněna čtyřmi zastřešenými místy pro odpočinek a doplnění energie možným občerstvením. Na některých odpočinkových místech jsou také jednoduché herní prvky přírodního charakteru a na jednom z nich najdete přírodní lesní xylofon.

Již zmiňované místo na hranicích se sousedním Německem by se mělo stát v zimním období místem napojení našich plánovaných upravovaných běžeckých stop na běžecké stopy v Německu. Město plánuje, celý okruh k tomu také vybízí,  v zimě využívat úpravou běžeckých stop pro podporu turistického ruchu. Napojením na stopy v Německu získají vyznavači běhu na lyžích několik desítek kilometrů dlouhý okruh.

Celý tento okruh včetně drobných stavebních úprav (propustky apod.), by měl být dobudován v průběhu podzimu letošního roku. Doufám, že se stane příjemným místem smysluplně využitého volného času a aktivního odpočinku jak pro naše občany, tak i pro návštěvníky Vejprt a Krušných hor. Naše škola ho bude využívat k výuce lesní pedagogiky se zaměřením na poznávání péče o les a další poznání regionu Krušných hor jako místa, kde vyrůstáme a žijeme.

Na závěr mi dovolte poděkovat za vstřícnost, ochotu a snahu o rozvoj našeho regionu a celkově dlouhodobou spolupráci všem pracovníkům Lesů ČR a.s. v čele s regionálním vedením.

 

 

Tomáš Kluc

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu