07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Projekt Využíváme ICT ve výuce

06.10.2014 14:44

Dalším projektem, na jehož přípravě se naše škola podílela na konci loňského školního roku je projekt, který se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Celý projekt navazuje na záměr naší školy vybudování tabletové učebny a na zavádění práce s tablety do výuky.

Cílem je podpořit pomocí vhodných ICT nástrojů tvořivost dětí – možnost jednoduchou formou zaznamenat své myšlenky, sdílet je s ostatními a umět vytvářet jednoduchý projekt skládající se ze sady úkolů. V návaznosti na námi realizovaný projekt „Minipodniky“ bude také podporována podnikavost dětí, tj. umět definovat a vyhodnotit svou obchodní myšlenku a pomocí jednoduchých nástrojů ji popsat do obchodního modelu. Děti by měly získat zařazováním těchto metod schopnosti pro týmovou spolupráci a projektové řízení (žákovské projekty).

Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky a kompetencí v oborových didaktikách, práci s online úložišti a využití cloudových řešení školských aplikací . Škola získala na realizaci projektu 386 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bude financovat nákup 19 ks tabletů a náklady spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků školy.

 

Tomáš Kluc, ZŠ a MŠ Vejprty

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu