07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Preventivní program „ Free teens - Žijeme ve století AIDS“.

23.11.2011 15:44


Již tradičně sedmým rokem na naší ZŠ probíhá v listopadových dnech preventivní program Free teens. Tento program je určen k světovému dni (1.12.)v boji proti HIV/AIDS. Do preventivního programu jsou zapojeni žáci 8.ročníku.

Po třetí je naše škola také zapojena do dobročinné akce Červená stužka, při které žáci prodávají symbol červené stužky, která vyjadřuje solidaritu s lidmi, kteří onemocněli HIV a také v tyto dny žáci působí preventivně na širokou veřejnost svými získanými znalostmi ze zdrojů našeho preventivního programu a snaží se tímto bořit mýty a předsudky o HIV/AIDS.

V letošním školním roce jsme měli poprvé možnost, díky zapojení do Červené stužky, navštívit Dům Světla. Tato organizace sídlí v Praze a je výjimečná svými velmi působivými preventivními programy a  svým celospolečenským postojem, akcemi pro širokou veřejnost v rámci ochrany zdraví a v boji proti HIV/AIDS. Žáci při exkurzi, která proběhla 9.11.2011,  měli možnost shlédnou prezentaci o Domě Světla, historii vzniku domu, současném působení, prohlídku azylového domu a příslušenství. V Domě světla jsme měli příležitost diskutovat o HIV v celosvětovém měřítku, ale především o České republice a neutuchajícím nárůstu HIV pozitivních jedinců. Výjimečný pro naše žáky byl také rozhovor s člověkem, který se před pěti lety nakazil HIV a jeho životní příběh.

Exkurze a beseda na nás udělala silný dojem a  protože jsme do Prahy odjížděli s určitými  obavami, mohu konstatovat, že hned při prvním setkání a otevřené a vřelé besedě se tyto obavy rozplynuly.

 Touto cestou bych chtěla poděkovat žákům za jejich projevenou důvěru, velmi mě těší jejich získané postoje ke svému zdraví  a že dokázali před touto problematikou otevřít oči, naslouchat  a diskutovat nejen s námi a organizátorem Domu světla, ale i doma a mezi svými přáteli. Poděkování také patří organizátorům Domu světla a Červené stužky za jejich profesionální přístup.

Náš preventivní program Free teens bude ukončen výstavou prací žáků 8. ročníku k problematice HIV/AIDS . Výstava proběhne 1.12.2011 v budově školy a bude otevřená tento den pro širokou veřejnost do 18.00 hodin. Zároveň tento den můžete přispět koupí červené stužky na výzkum a vývoj léků pro HIV/AIDS a tím i vyjádřit svou solidaritu.

 

Martina Nuslauerová, ZŠ a MŠ Vejprty

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu