07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Aktuality

Projekt Využíváme ICT ve výuce
06.10.2014 14:44 | Dalším projektem, na jehož přípravě se naše škola podílela na konci loňského školního roku je projekt, který se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Celý projekt navazuje na záměr naší školy vybudování tabletové učebny a na zavádění práce s tablety do výuky. Cílem je podpořit pomocí vhodných ICT nástrojů tvořivost dětí – možnost jednoduchou formou zaznamenat své myšlenky, sdílet
Network Vejprty - projekt pro školu a školku
06.10.2014 14:42 | Již v minulém čísle jsme Vás informovali o získání dotace, kterým Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR podpořilo námi zpracovaný projekt Network Vejprty. Celý projekt je zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání v naší mateřské škole a základní škole. Jeho hlavní část realizace začala a bude probíhat po celou dobu letošního školního roku. Projekt má za cíl pomoci dětem naší mateřské a základní školy. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro začleňování dětí, které do školky či
Založení dvou minipodniků v naší škole
23.09.2014 13:13 | Se začátkem letošního školního roku dochází v naší škole k založení dvou minipodniků. První z nich se bude zabývat výrobou dekorativních předmětů a druhý bude zaměřen na práci reklamní a marketingové agentury. Druh výroby a plánování poskytovaných služeb již  jasně vyplývá ze zmíněného zaměření činností. Tyto minipodniky budou řídit, provozovat a také v nich pracovat samotní žáci naší školy. Samozřejmě se bude jednat o formu hry a zábavy, která ale počítá se vším, jako by se jednalo o fungování
Spolupráce mezi Lesy ČR a.s., Městem Vejprty a naší školou
23.09.2014 13:10 | V rámci dlouhodobé spolupráce mezi naší školou a Lesy ČR a.s. se nám podařilo získat finanční prostředky na vybavení zahrady mateřské školy informativními panely na výuku lesní pedagogiky.  Tyto panely budou doplňovat vznikající dětskou naučnou stezku, která bude zaměřena na poznání přírody Krušných hor a také vlastivědnými, historickými panely, které pojednávají o historii Vejprt a okolí. Naučná stezka v prostorách zahrady mateřské školky bude obsahovat jak zmíněné informativní panely, tak i
Kouzelník ve školce
19.09.2014 12:47 | Dnes 9. 12. 2014 jsme mohli opět přivítat mezi námi našeho známého kouzelníka se svými krásnými dravci. Ukázal nám svá stará i nová kouzelnická vystoupení a připomněl nám vše, co o dovezených ptácích známe. Kdo chtěl, zas se mohl vyfotit s papouškem Bertíkem a všichni máme fotku s největším dravcem, orlem skalním. Děkujeme za poučnou a zábavnou podívanou a těšíme se zas někdy na shledanou. učitelky a děti MŠ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu