07.05.2018

Letošní Aprílový den k nám zavítal cirkus. Hlavní principál (v přestrojení za klauna ) Anička Šťastná uvedl všechny členy souboru. Naše osazenstvo mělo velký úspěch, ale i konkurenci v jednotlivých třídách. Nejkrásnější a nejkreativnější masky byly oceněny. Těšíme se na další, zatím utajené téma aprílového dne.

Zobrazit celý článek


Aktuality

Výlet lodí Porta Bohemica
24.06.2012 09:23 | Druhá společná akce s našimi přáteli z Gymnázia Annaberg se uskutečnila v pátek 22. června 2012. Tentokrát to bylo na naší největší řece Labi. Ten den jsme vypluli z Litoměřic do Ústí nad Labem výletní lodí Porta Bohemica 1. Před odplutím jsme ještě měli trochu času prohlédnout si litoměřické historické náměstí. Zrovna tam probíhaly ukázky práce složek integrovaného záchranného systému České republiky a tak jsme se měli při svačině na co dívat. Po nalodění jsme zaujali strategická místa na palub
Den dětí 2012
15.06.2012 16:22 | Devatero pohádek Karla Čapka    Doktor a půvabná rusalka, pošťák Kolbaba se skřítky, rozliční ptáci a zlatá vejce, vodníci i hejkal, princezna solimánská a drvoštěp, Lotrando a převor, tito všichni byli 12.6. ke spatření  v Pohádkovém lese, který si ke Dni dětí  každoročně připravují a organizují žáci a žákyně vyšších ročníků spolu s vyučující výtvarné výchovy p.uč. Stützovou pro děti I.stupně a mateřské školky. Letošním tématem se stalo Devatero pohádek od Karla Čapka, oživly postavy z pohádky
Projekt „Řeka Labe - naše společné dědictví“
05.06.2012 12:16 | Předposlední květnový den prozkoumali žáci a žákyně 5. a 6. ročníku naší školy společně se svými vrstevníky z gymnázia Annaberg vodní živočichy v říčce Sehmě, podle kterých pak posuzovali čistotu vody. V rámci  česko - německého partnerství jsme se totiž zapojili do projektu „Řeka Labe - naše společné dědictví“. Projekt si klade za cíl umožnit žákům vyzkoušet si terénní výukové programy v přírodním prostoru s použitím pomůcek, které se běžně využívají jen v učebnách. To umožňují mobilní automobi
Výlet na přehradu
01.06.2012 11:22 | Exkurze – 2. třída Ve středu 30.5.2012 děti 2. třídy vyrazily na exkurzi do Kryštofových Hamrů. Cílem byla prohlídka Vodního díla Přísečnice a ÚRH Přísečnice. Nejvíce děti zaujala cesta dlouhou chodbou pod hrází. Ani „schody do nebe“ nebyly k zahození. 232 schodů nahoru dětem nečinilo potíže, což se nedá říct o pedagogickém doprovodu, který děti „jistil“ zezadu. Rybí sádky byly plné malých rybiček, které opravdu sváděly k sáhnutí do vody. To se ale nesmí! Za moc pěkné zážitky děkujeme našim p
Staročeské máje 2012
25.05.2012 08:30 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu